Præst / Kirkekontor

 

Jonathan Byskov Jensen (Sognepræst og kirkebogsfører)
Ringvej 79, Nørre Nissum
7620 Lemvig
Telefon: 4091 3639
E-mail: job@km.dk
 
 
Finn Skovbakke (Graver og kirketjener)
Telefon: 9789 1738 eller 2361 9338
Besked kan evt. lægges på telefonsvarer
 
Mona Bjertrup Nielsen (Gravermedhjælper) 
Telefon: 9789 1738 eller 2361 9338
 
Inge Bendixen (Organist)
Telefon: 4143 0518
E-mail: ib@nissum.dk
 
Birgit Hanghøj (Kirkesanger)
Telefon: 6179 1889
E-mail: birgit.hanghoej@gmail.com
 
Doris Paluchowski (Kirkesanger)
Telefon: 5134 4124
E-mail: doris.paluchowski@gmail.com 
NØRRE NISSUM KIRKE | KIRKEBYEN 2b, 7620 Lemvig