Relevante links

Personregistrering.dk

- blanketter og information vedr. fødselsanmeldelse, navneændring og dødsanmeldelse m.m.

Stifterne

Provstierne

 

Uddrag af folkekirkens portaler og søgesider:

Folkekirken

Love og bekendtgørelser

Landsforeningen af Menighedsråd

 

 Andre links:

Familiestyrelsen

Nørre Nissum Sogneforening
 

NØRRE NISSUM KIRKE | KIRKEBYEN 2b, 7620 Lemvig