Specielle gudstjenester

Spaghettigudstjenesten er en oase i en travl hverdag, hvor man slipper for at lave aftensmad, og så får man en børnegudstjeneste med i købet.
Vi har tre fire spaghettigudstjenester om året. Fredagsfamilien står for spisningen.
Der begyndes med spisning kl. 17.30 i Kirkehuset. Klokken 18.15 samles vi i kirken til en gudstjeneste, der er koncentreret om fortælling og sang.
Vi er færdige senest kl. 19.00.

Familiegudstjeneste

I Nørre Nissum kirke er der tradition for en familiegudstjeneste: fastelavnssøndag, palmesøndag, høstgudstjenesten og busksøndag (sidste søndag i oktober) Gudstjenesterne planlægges sammen med spejderne og Fredagsfamilien. Der afsluttes med frokost i kirkehuset.
 
 
NØRRE NISSUM KIRKE | KIRKEBYEN 2b, 7620 Lemvig